Έκθεση της κυρίας Αίγλης Κουτζέρα-Πλάτωνος( Ανακοίνωση PDF-Datei )
( Πρόσκληση PDF-Datei )


Χαιρετισμός Προέδρου Γιάννη Επιτροπάκη( PDF-Datei )


Εισηγήσεις

Ενότητα Α
Κρητική διατροφή, τουρισμός υγείας, πράσινη ανάπτυξη

Ενότητα Β
Η συμβολή των κρητικών οργανώσεων στην Ευρώπη, για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης και η προοπτική κρητικών οργανόσεων στον 21 αιώνα


Συνέδριο Κρητών όπου γης - 07.08.2007( PDF-Datei )


Εκλογική Γενική Συνέλευση - 03.11.2007( PDF-Datei )