Φωτογραφίες
ΣΑΕ 2006
Μόναχο 2005
Καζαντζάκης 2007
Κρήτες
Αυστραλία 2008
Κρητική Διατροφή
35-χρόνια ΠΟΕ 2009
Φρακφούρτη 2009