6η Παγκόσμια Συνέλευση Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
Θεσσαλονίκη - Νοέμβριος 2005
(φωτογραφία)επόμενη