6η Παγκόσμια Συνέλευση Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
Θεσσαλονίκη - Νοέμβριος 2005
προηγούμενη(φωτογραφία)επόμενη