Εισήγηση- ενημέρωση, για τη δράση και τους στόχους της ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ( PDF-Datei )


20.10.2009 - Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργείας ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ( PDF-Datei )


29.04.2009 - Δελτιο Τύπου Κρητικής Νεολαίας( PDF-Datei )


31.03.2009 - Πρόσκληση ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ( PDF-Datei )