ΠΟΕ-Νέα

Ο Μακαριστός Ειρηναίος υπήρξε άξιο τέκνο της Κρήτης


Έκθεση κ. Αίγλης Κουτζέρα-Πλάτωνος


Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ


Εισήγηση-Eνημέρωση ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ


Δελτίο Τύπου από την Τακτική Γενική, καταστατική και Εκλογική Συνέλευση


Τακτική Γενική, καταστατική και Εκλογική Συνέλευση


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργείας ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ


Ευρωβουλευτής Δρ. Χατζημαρκάκης Γιώργος


Διατελέσαντες Πρόεδροι της ΠΟΕ


Εισηγήσεις για τα 35-χρόνια της ΠΟΕ


35-χρόνια της ΠΟΕ Φωτογραφίες


Δελτίο Τύπου Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης- 05.05.2009


Δελτίο Τύπου ΠΟΕ - 26.04.2009


Δελτίο Τύπου Νεολαίας - 29.04.2009


Κρητική Διατροφή Μόναχο - 16.02.2009


Κ.Σ. ΚΟΛΩΝΙΑΣ


Κ.Σ. ΒΕΛΓΙΟΥ